© 1995-2019 Grupa WP. Dane o programie TV dostarcza AKPA Polska Press
Sporty walki: Gala FEN 23 w Lubinie - walki: Mateusz Rębecki - Daguir Imawow, Łukasz Charzewski - Adam Brzezowski

Sporty walki: Gala FEN 23 w Lubinie - walki: Mateusz Rębecki - Daguir Imawow, Łukasz Charzewski - Adam Brzezowski

240 min
Super Polsat HD sobota, 12 stycznia 20:00