© 1995-2018 Grupa WP. Dane o programie TV dostarcza AKPA Polska Press
Tanie dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat

Tanie dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat

45 mintalk-showPolska2016-2018
TVP 1 piątek, 7 grudnia 00:55