© 1995-2022 Grupa WP. Dane o programie TV dostarcza AKPA Polska Press
Ekonomika

Ekonomika

10 minprogram informacyjny
Ukraina 24 poniedziałek, 20 marca 05:00
Gatunek
  • program informacyjny
Czas trwania
  • 10 min