© 1995-2021 Grupa WP. Dane o programie TV dostarcza AKPA Polska Press
Hallo Niedersachsen

Hallo Niedersachsen

30 minRegionalmagazin
NDR środa, 14 kwietnia 19:30
Gatunek
  • Regionalmagazin
Czas trwania
  • 30 min