© 1995-2021 Grupa WP. Dane o programie TV dostarcza AKPA Polska Press
Parki pokoju

Parki pokoju

35 minmagazyn
Adventure HD czwartek, 15 kwietnia 07:35
Ekipa telewizyjna podąża szlakiem parków transgranicznych Afryki Południowej. Oczami lokalnych społeczności i pracowników instytucji zajmujących się ochroną przyrody przyglądamy się wędrówkom wzdłuż głównych rzek, gór i pustyni. Zobaczymy, co można osiągnąć, jeśli kraje współpracują w celu zachowania wspólnego dziedzictwa.
Gatunek
  • magazyn
Czas trwania
  • 35 min