© 1995-2019 Grupa WP. Dane o programie TV dostarcza AKPA Polska Press
Piękno mowy naszych matek

Piękno mowy naszych matek

20 minreportażPolska2018
TVP 2 wtorek, 12 lutego 06:55
Opowieść o Gustawie Gizewiuszu, XIX-wiecznym ostródzkim pastorze. Był również polskim działaczem społeczno-narodowym i politycznym na Mazurach, literatem, folklorystą, publicystą. Otwarcie występował przeciwko germanizacji regionu, demaskował działanie władz i głosił prawdę o wynaradawianiu polskiej ludności. Domagał się utrzymania języka polskiego w szkołach. Kandydował w 1848 roku do berlińskiego parlamentu jako przedstawiciel społeczności polskiej. Zmarł w dniu wyborów.
Gatunek
  • reportaż
Kraj produkcji
  • Polska
Rok produkcji
  • 2018
Czas trwania
  • 20 min