© 1995-2021 Grupa WP. Dane o programie TV dostarcza AKPA Polska Press
Projekt Wywiad, Incuvo CzęŚć 1

Projekt Wywiad, Incuvo CzęŚć 1

20 minmagazyn komputerowy
Gametoon HD piątek, 16 kwietnia 20:15
O grach komputerowych, branży i rozwoju nowych technologii rozmawiamy z zaproszonymi gośćmi, ekspertami z dziedziny, prezesami firm tworzących gry oraz spółek specjalizujących się w technologii VR.
Gatunek
  • magazyn komputerowy
Czas trwania
  • 20 min