© 1995-2019 Grupa WP. Dane o programie TV dostarcza AKPA Polska Press
Punkt zwrotny

Punkt zwrotnyOdc. 3

24 mintalk-show
TBN Polska czwartek, 25 kwietnia 15:30